Bornholmer-Uhr ”Jens Mortensen”


Jeg købte uret brugt d. 7. januar 2020 i "Afrika Missionen" butikken i Vestergade, Haslev. Prisen var kr. 450.
Uhret er fremstillet i Rønne på Bornholm af Uhrmager, Jens Mortensen omkring år 1850, altså for ca. 170 år siden
Uhret er tilvirket i noget der ligner fyrretræ og bemalet med forskellige farver, herunder brunlige, beige samt grå og sorte nuancer.
Uhrskiven er forsynet med romertal og en grafisk udsmykning samt Jens Mortensens autograf, desværre mangles et årstal.
Viserne er af typen ”Breguet-visere” der blev brugt i 1800-årene.
Abraham-Louis Breguet blev født i 1747 Neuchatêl i Schweiz.
Breguets løbebane markerede utallige opfindelser der præger det moderne urmageri.
Mange dele i et mekanisk urværk bærer stadig hans navn. Viserne med de excentriske cirkler, der er vidt kendt som Breguet-visere, sætter deres spor og karakteriserer udseendet på mange uhre.
Breguet-spiralen, det selvoptrækkende ur og tourbillonen er andre af hans opfindelser.
Slagværket er forsynet med en repetér funktion, hvilket er ret almindeligt på Bornholmeruhre.
Når man trykker ned på udløserarmen gentages det antal slag, der sidst er blevet slået.
Armen er lidt svær at finde, omme bagved uhrskiven, den burde forsynes med en lille kæde eller en snor.
Indvendigt i døren var der anbragt en hilsen fra den/de forrige ejere af Uhret. Her står at læse:

Jens Mortensen
Født 1804, død 1889
Borgerskab 1830
Omkring 1860 begyndte det at gå tilbage med økonomien og i 1868 kom ejendommen på auktion.
Uhret er fra ca. 1850.
Hilsenen er usigneret, men er dateret: (på bagsiden)
Rønnede den 25. marts 1995.
Så Uhret har taget turen fra Rønne til Rønnede i løbet af 145 år.
Den tidligere ejer har så, tilsyneladende, haft Uhret i 25 år. Et kvart århundrede, det forpligter jo ligesom !


Beskrivelse

Der er forskellige smådefekter på Uhret men det er forventeligt hvis dateringen er nogenlunde korrekt. Uhret skulle i så fald være omkring 170 år gammelt. En sjov ting man bemærker er, at der (næsten) ikke bruges skruer eller møtrikker hverken i Uhrkassen eller Uhrværket. Kassen er samlet med tapninger og dyveler samt (håndsmedede?) søm.

Uhrværket er samlet vha. pressamlinger og runde koniske stålkiler. Man har gået langt for at undgå at skære gevind.
De to lodder vejer hver især ca. 4,9 kg, i alt knapt 10 kg. På Google hævdes det: 1 pund = 0,500 kilogram. Nu brugte man jo, som måske bekendt, mange forskellige pund-standarder rundt om i verden og op gennem tiderne, så en god teori er nok, at der er tale om to 10-pundslodder ;-)


Uhrkassen

Der er som nævnt, mange smådefekter, mest på Uhrkassen.
Uhrglasset har en revne, træværket har indtørringsrevner mange steder, dørlåsen har vist ikke virket i mange år, topkabinettet har mistet meget af sin pasform og kommer ikke rigtigt ind på plads når det sættes på, til dække over Uhrværket.
Helt øverst sidder en træramme med udskæringer, et gennemstukket galleri. Den kan ikke rigtigt sidde fast i noget, man kunne tro at den stammede fra et andet bornholmeruhr. Jeg har fundet et billede af et Uhr på internettet med en ramme magen til på et Uhr der næsten ligner mit, men ikke helt og så har jeg fundet er billede af et Uhr der meget ligner mit – men uden topramme. (Den kan naturligvis være bortkommet?)
Forneden på Uhrkassen, mangler bagbenene helt. I forretningen stod Uhret på et løst, stykke tilvirket moderne, bræt der ikke var lige bredt/tykt i hver ende, svarende til Uhrkassens skævheder. Det stammer nok fra den forrige ejer, der ikke har nænnet at skrue/lime noget blivende materiale på Uhrkassen.


Uhrværket

På Uhrværket har jeg fundet følgende defekter:
Pendulophængsdimsen, et meget tyndt fjedermetalbånd, er meget krøllet, sandsynligvis pga. ukyndiges (eller børns) håndtering af pendulet, måske har det været tabt?
Der er et løst tandhjul i forbindelse med slagværket. Man kan ikke umiddelbart se hvad der skal holde det fast på sin aksel. Og så mangler der en af de runde koniske kiler til fastholdelse af Uhrskiven.

Michael Due Jensen, 2. feb. 2020
Bornholmeruhr Fysik

Når et pendul bestående af et lod ophængt i en tynd snor svinger frem og tilbage med små udsving, vil loddet udføre harmoniske svingninger.
Svingningstiden T, kan beregnes af:

    T = 2 * pi * sqr(l/g)

hvor l er pendulets længde og g er tyngdeaccelerationen = 9,82 og hvor sqr er kvadratrodsfunktionen.

Pendullængde

I rigtig gamle bornholmeruhre lavede man pendullængden 1,0 m.
Hvorfor mon det?

Svar :
Den svinger en hel periode på cirka 2 sekunder. Det vil sige, at den svinger fra den ene side til den anden side på 1 sekund... (T=2,00504500166261 sek.)
Decimalerne justeres væk med pendulets justérskrue :-)


Ligninger og den virkelige verden:

Ingeniører mener, at ligninger tilnærmer den virkelige verden.
Forskerne tror, at den virkelige verden tilnærmer ligninger.
Matematikere er ude af stand til at se forbindelsen !


Et lille digt

Store Uhre siger tik-tak tik-tak
Små Uhre siger tikke-takke tikke-takke
De små lommeuhre siger tikke-takke,
tikke-takke, tikke-takke, tik.STAMTAVLE og folketællinger for Jens Mortensens familie

Født: 8. Sep. 1804 – død: 28 Mar 1889 – 84 år 7 mdr.

Jens Mortensen
Født: 8. Sep. 1804
Pedersker, Bornholms Sønder, Bornholm

Forældre
Morten Pedersen Bach f. 1758 - Pedersker, Bornholms Sønder, Bornholm
Anneke Kirstine Andersen f. 1765 - Pedersker, Bornholms Sønder, Bornholm

29. Okt. 1828 Viet til:
Christiane Lind
Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Født: 27 Okt 1810 i Aakirkeby, Bornholms Sønder, Bornholm
Mor: Anne Madsdatter
udlagt barnefader: Christian Lind

Viet 29. Okt. 1828: Uhrmager og Ungkarl Jens Mortensen, 24 aar, Rønne og Christiane Lind, 18 ar, Rønne
Forlovere: Hoboist Jesper A. Munch og Brolægger Hans Jørgensen (brudens stedfader), Begge Borgere i Rønne
kilde: AO Rønne FKVDTA(KM) 1826-1835 opslag 384 nr 25


Folketælling 18 Feb 1834

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Søndregade*) No.45c, F1, FT-1834, A7143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 29 Gift Uhrmager
Christiane 23 Gift hans kone
Andreas Peter 4 Ugift deres barn
Jens Morten 2 Ugift deres barn
Hans Mortensen 26 Ugift Uhrmagersvend
Aneke 69 Enke Husfaderens moder

*) Søndergade[sonzrga-dd]. Tax 1761 Sønder Gade; FT 1840 Søndregade;
Postadr 1943 Søndergade. — Den nuv. Søndergade hedder paa Kortet i Trap1 Munkegade og Stormgade;
den gamle Søndergade er den sydl. del af den nuv. Storegade.


Folketælling 1 Feb 1840

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Sønder Qvarter, Matr. No. 45, F1, FT1840, A7144
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 36 gift Uhrmager
Christiane Lind 29 gift hans kone
Anike Kirstine Pedersen 76 enke hans moder, forsørges i huset
Andrias Peter Mortensen 11 ugift hans søn
Jens Christian Mortensen 8 ugift hans søn
Johan Peter Mortensen 5 ugift hans søn
Martin Andrias Mortensen 3 ugift hans søn
Mogens Peter Vest 24 ugift Læredreng
Hans Larsen Riis 20 ugift Læredreng
Claus Mortensen 40 ugift husfaderens broder, logerende


Folketælling 1 Feb 1845

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Sønder Kvarter, 45b, 66, FT-1845, A0604
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 41 gift Uhrmager Rønne Købstad - Bornholms Amt
Chrestiane Mortensen 35 gift hans kone [Jens Mortensen] Rønne Købstad - Bornholms Amt
Johan Mortensen 10 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andreas Mortensen 16 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Jens Mortensen 13 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Morten Mortensen 8 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andrea Mortensen 4 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hans Mortensen 2 - deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Annike Mortensen 81 enke husfaderens moder [Jens Mortensen] Pedersker Sogn - Bornholms Amt
Johan C. Lindtner 18 ugift Uhrmagersvend Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hans Riis 24 ugift Uhrmagersvend Rønne Købstad - Bornholms Amt
Elisebeth C. Lind 20 ugift Tjenestepige Rønne Købstad - Bornholms Amt


Folketælling 1 Feb 1850

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Sønder Qvarter NO.2, Matr. Nr. 45b & 45c, 1, FT-1850, A7145
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 46 gift Uhrmager & Husfader Pedersker Sogn - Bornholms Amt
Christiane Pedersen 40 gift hans kone Aaker Sogn - Bornholms Amt
Andreas P. Mortensen 20 ugift Svend Rønne Købstad - Bornholms Amt
Jens Mortensen 17 ugift deres barn, Tømmermand Rønne Købstad - Bornholms Amt
Johan P. Mortensen 15 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Martin Andreas Mortensen 12 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andrea K. Mortensen 9 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hans P. Mortensen 7 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Juliane M. Mortensen 4 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Kierstine M. Mortensen 1 ugift deres barn Rønne Købstad - Bornholms Amt
Aneke Pedersen 86 enke husfaderens moder Pedersker Sogn - Bornholms Amt
Stine Dich 17 ugift Tjenestepige Rønne Købstad - Bornholms Amt
Johan Lindtner 24 ugift Uhrmagersvend Rønne Købstad - Bornholms Amt


Folketælling 1 Feb 1855

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Qvarter, Matr. nr. (45b), 1, FT-1855, B2093
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 50 Gift Husfader Uhrmagermester Ny. L. [Nylars Sogn - Bornholms Amt]
Kristine Lind 45 Gift hans kone - Aak:b. [Aakirkeby Købstad - Bornholms Amt]
Andrias P. Mortensen 25 Ugift deres søn Uhrmagersvend Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Jens Ch. Mortensen 23 Ugift deres søn Sømand Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Johan P. Mortensen 20 Ugift deres søn Uhrmagersvend Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Morten A. Mortensen 19 Ugift deres søn Uhrmagerdreng Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Andria K. Mortensen 14 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Hans P. Mortensen 12 Ugift deres søn - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Juliane M. Mortensen 9 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Kirstine M. Mortensen 6 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]
Nikoline M. Mortensen 2 Ugift deres datter - Rønne [Rønne Købstad - Bornholms Amt]


Folketælling 1 Feb 1860

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Del, Matr. nr. 102 & 103, 1, FT-1860, B2091
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 56 Gift Husfader Uhrmager Pedersker Sogn - Bornholms Amt
Kristiane Mortensen 50 Gift hans kone - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andreas Mortensen 30 Ugift deres barn Uhrmagersvend Rønne Købstad - Bornholms Amt
Jens Mortensen 27 Ugift deres barn Styrmand Rønne Købstad - Bornholms Amt
Martin Mortensen 21 Ugift deres barn Lærling Rønne Købstad - Bornholms Amt
Maria Mortensen 19 Ugift deres barn - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Hans Mortensen 17 Ugift deres barn Lærling Rønne Købstad - Bornholms Amt
Juliane Mortensen 13 Ugift deres barn - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Cirstine Mortensen 10 Ugift deres barn - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Nicoline Mortensen 6 Ugift deres barn - Rønne Købstad - Bornholms Amt


Folketælling 1 Feb 1870

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Søndre Kvarter, Søndergade Matr.nr.102b, 1, FT-1870, B2092
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 65 Gift Husfader Uhrmagermester Pedersker Sogn - Bornholms Amt
Christiane Mortensen 59 Gift Husmoder - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andreas Mortensen 30 Ugift søn - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Juliane Marie Mortensen 23 Ugift datter - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Christine Margrethe Mortensen 20 Ugift datter - Rønne Købstad - Bornholms Amt


Folketælling 1 Feb 1880

Jens Mortensen, Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Bornholm, Vester, Rønne Købstad - Matr. nr. 236a,
Slappegade, Stuen, 1076, FT-1880, B2095
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Mortensen 75 Gift Husfader, Uhrmager Rønne
Kristiane, født Lund 69 Gift Hans Kone Do. [Rønne]
Martin Mortensen 40 Ugift deres søn, Arbejdsmand Do. [Rønne]


Dødsfald 28. Marts 1889

Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Død: Jens Mortensen, 84 aar
Gift. Uhrmager
kilde: AO Rønne DJ(KM) 1887-1891 opslag 9 nr 18 (side 9)

Begravet 3. April 1889
Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm


Dødsfald 14. April 1900

Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm
Død Slappegade: Christiane Mortensen f. Christiansdattter Lind, 89 aar.
Enke efter Uhrmager Jens Mortensen af Rønne.
(ægteviede den 29. oktober 1828, han døde i Rønne d. 28. marts 1889)
Født i Aakirkeby 27. oktober 1810, var som ugift hjemme hos Stedfaderen Brolægger Hans Jørgensen i Rønne
kilde: AO Rønne KVD(KM) 1895-1900 opslag 231 nr 22 (side 242)

Begravet 22. April 1900
Rønne Købstad, Bornholms Vester, Bornholm.

Kilde til ovst.: https://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.phpFra Bodil Tornehaves bog, Bornholmske Urmagere.Kilde: Bodil Tornehave, Bornholmske Urmagere, s. 132.
Jens Mortensen, Rønne. Født i Pedersker 28. august 1804, søn af Morten Pedersen Bach og Annike Andersdatter. Død i Rønne 28. marts 1889. Gift i Rønne 29. oktober 1828 med Christiane Lind, f. i Aakirkeby 27. oktober 1810, død i Rønne 14. april 1900.

Børn:

1) Andreas Peter, f. 13. november 1829,
2) Jens Christian, f. 12. oktober 1832,
3) Johan Peter, f. 23. marts 1835,
4) Martin Andreas, f. 28. september 1837
5) Andrea Christine, f. 6. september 1841
6) Hans Peter, f. 27. oktober 1843
7) Juliane Marie, f. 6. september 1846
8) Kristine Margrethe, f. 31. juli 1849
9) Nicoline Jensine, f. 2. oktober 1853
Ialt 9 børn (5 drenge og 4 piger) i løbet af 24 år.

Han (Jens Mortensen) tog borgerskab 19. september 1830 og er i skattetaxten samme år, boende i gl. no. 45c (= matr. no. 236b) et 7-fags hus i Slappegade, som han havde ladet opføre på en del af grunden hørende til gl. no. 45, et hus i Søndergade. 14 februar 1843 købte han 3 fag (= matr. no. 236a) til fra nabohuset, og på auktion 25. marts 1856 købte han tillige det oprindelige hus, nu kaldet gl. no. 45a (=matr. no. 235) mod Søndergade.
Dette hus forlængede han senere med 3 fag. Byggeattesten af 4. februar 1859 tinglæstes 8. februar 1859 som hans adkomst, medens auktionsskødet tinglæstes 1. marts 1859.
Han ejede desuden jorder, og ved taxationen til skattetaxten 1852 ansattes hans formue til 1981 rd. Herefter gik det tilbage med økonomien, først i 1860-erne måtte han begynde at sælge jorderne, og 27. juli 1865 solgte han gl. no. 45a. Resten af ejendommen kom på auktion 31. december 1868; men sønnen Hans Peter Mortensen, der da var urmager på St. Thomas og allerede tidligere havde hjulpet faderen med lån, tilbagekøbte matr. 236b, hvor forældrene, tilsidst kun moderen, derefter boede.
Jens Mortensen blev således boende i huset, i yderligere godt 20 år inden sin død i 1889 og hans kone, Christiane, derefter yderligere i 11 år, frem til hendes død i 1900.Hvordan man justerer et bornholmeruhr

Bedstefar Uhre er klassiske, funktionelle kunstværker, der har eksisteret i århundreder. De er også notorisk svære at holde fast på den korrekte hastighed. I modsætning til moderne elektriske ure holdes hastigheden på et bornholmeruhr ved at pendulet svinger under det, man kan justere ved at gøre pendulet længere eller kortere, dette påvirker hastigheden af Uhrviserne. At få det kalibreret kræver en smule tålmodighed.
Vurder hvor hurtigt eller langsomt dit Uhr går. Gør dette ved trække Uhret op, indstil tiden og start pendulet med et blidt sving.
Vent et helt døgn, se så hvor langt fra korrekt tid Uhret er, og i hvilken retning. Hvis det er mere end et minut, skal pendulet justeres.
Find justerskruen i bunden af pendulet. Denne hæver og sænker pendulet, som igen øger eller sænker hastigheden i Uhret. Jo kortere pendulet er, jo hurtigere vil Uhret gå.
Hvis dit Uhr går for langsomt: Drej pendulmøtrikken en fuld omgang, for at hæve pendulet. Hvis det kører for hurtigt, drej så pendulet sænkes. Træk Uhret op og indstil tidspunktet, som før og vent derefter igen et helt døgn.
Kontrollér Uhret igen. Hvis det stadig går forkert, drej justerskruen kortere/længere. Gentag over flere dage indtil Uhret kan holde den korrekte tid.


Tips & advarsler

Uhre varierer meget med hensyn til hvor meget drejning af justerskruen ændrer hastigheden. Når du justerer den første gang og igen en dag senere, bemærk så hvor stor indflydelse det har haft (dvs. hvis en tur af møtrikken sænker eller øger det med et minut eller to, eller måske mindre). Brug disse oplysninger til at bestemme hvor meget du regulerer det næste gang.
Kilde: https://www.urmagerne.dk/historie/bornholm.shtmlKlassisk Bornholmerur
Jens Mortensen 1830

Beskrivelse af det hvide Uhr:

Bornholmeruhr - "hanklokke" - i empire-futteral af bemalt fyrretræ.
Bemalet Uhrskive med romertal, sign. "Jens Mortensen 1830" (borgerskab i Rønne 1830-89).
Senere bemaling. Højde 189 cm.

Mit ”Bornholmeruhr”
Jens Mortensen 1850

Beskrivelse af mit røde Uhr:

Uhrskiven er forsynet med romertal og en grafisk udsmykning samt Jens Mortensens autograf,
desværre mangles et årstal.