Your browser does not support the HTML5 canvas tag. China flag Your browser does not support the HTML5 canvas tag. UhrSkive Timeviser Minutviser Sekundviser
00:00:00

Kinesisk uhr


Til venstre her ovenover ses et Kinesisk uhr. Det specielle ved uret er at uhrskiven er udstyret med Kinesiske tal !
Uhret ligner til forveksling et almindeligt uhr, bortset fra flaget og de underlige tal-tegn. Taltegnene er vist her til højre for denne tekst.
Uhrskiven er også indrettet på samme måde som uhret til højre. Det vil sige, at den inderste talkrans viser timerne fra 一 [1] til 十二 [12] og den yderste talkrans viser minutter og sekunder fra 五 [5] til 六十 [60].
De gule tegn nederst på flaget er det indeværende årstal! Øvelse: Oversæt dem til vores talsystem. Tip: 千 = 1000.

Kinesiske tal er lette at lære: 四 betyder fire, og 五十九 betyder nioghalvtres (femti-ni). Og hvad skal man sige, sådan er det sådan set hele vejen igennem. Der findes som regel altid et arabisk tal der svarer til de kinesiske.
Men jeg vil dog ikke kaste mig ud i at skrive tallet PI på kinesisk, altså selve tallet, 3,1415926535897932384626433832795→ - og ikke bogstavet 𝜋 !
Herunder er indsat en formel til beregning af 𝜋
Hvis du føler trang til at forsøge dig med formlen, så bemærk lige at n går mod uendelig, så det kan godt tage lidt tid, selv for en god computer.


Unicode characters


Tegnet: er et kinesisk 4-tal, som er kodet i et særligt internationalt tegnsæt, kaldet Unicode characters.
Med Unicode characters har man adgang til alverdens skrifttegn, samt forskellige Emojies mv. Se min lille samling her.
Her på siden bruges der et/flere såkaldte canvas grafik felter til opbygning af urene. Der er imidlertid nogle vanskeligheder i forbindelse med udskrivning af Unicode characters i disse grafikfelter. Det kan sagtens lade sig gøre uden for canvas felterne, både vha. ren HTML og fra JavaScript.
Sagens kerne er at det er 'canvas' feltet der giver problemet.
I html bruges både "𝜋" og "\​u1D70B;" formatet. Kun det første kan bruges i PHP og kun det andet fungerer på et 'canvas' felt.
(Begge koder giver iøvrigt et : "𝜋").
Dvs. hvis man skal bruge Unicode characters, sammen med 'canvas' så er man nødt til bruge dem i formatet: "\​u1D70B;" !

Hvis du ikke ser uhret, som beskrevet, er det måske fordi du ikke har adgang til W3zyx-plugin modulet, der er en forudsætning for funktionaliteten. I så fald vises i stedet et almindeligt uhr med guldfarvet skive og krimskrams i stedet for tal på skiven og i bedste fald går viserne den rigtige vej rundt, højre om.


Kinesiske- Arabiske- og Romertal
Time-skalaen:      Minut-skalaen:
Kina:Arab:Romer:      Kina:Arab:Romer:
1 I       5 V
2 II       10 X
3 III       十五 15 XV
4 IV       二十 20 XX
5 V       二十五 25 XXV
6 VI       三十 30 XXX
7 VII       三十五 35 XXXV
8 VIII       四十 40 XL
9 IX       四十五 45 XLV
10 X       五十 50 L
十一 11 XI       五十五 55 LV
十二 12 XII       六十 60 LXDet Kinesiske talsystem


Kineserne bruger, i lighed med den vestlige verden, titalsystemet og de har gjort det siden 1300-tallet f.kr. hvor den vestlige verden (muligvis) fjollede rundt med Romertallene.
Det kinesiske talsystem kan således føres tilbage til omkring år 1300 f.Kr., og deres egentlige matematik kommer til i de sidste århundreder f.Kr. Talsystemet var fra begyndelsen et titalssystem.
Selvom man i Kina i mange år også har anvendt det arabiske talsystem, som er kendt rundt om i verden, bruger man stadig det originale traditionelle kinesiske talsystem. Det kinesiske tal system er, som nævnt, også baseret på titalssystemet, men har nogle forskelle i den måde tallene er repræsenteret.
Kinesisk har tegn for tallene 0 til 10, som det ses på ovenstående figur, men de har også tegn for tallene: 100, 1000, 10.000, 100.000.000 og 100.000.000.000, tal for 100,000 og 1.000.000 konstrueres med kombinationer af feks. 10 x 10.000 og 100 x 10.000.
Der findes et skrifttegn for nul, men en simpel cirkel bliver også brugt som nul. Omkring år 1200 v.t. skabtes positionstalsystemet.
Kinesere skriver deres tal lidt efter samme opskrift, som når vi, her i norden, skal skrive en check. Feks. tallet 4025, som vi ville skrive (eller sige): Fire tusinde og toti fem, eller tallet 5104: Fem tusinde et hundrede og fire.
Altså hvis der er et nul i talrækken, bliver det ikke nævnt på skrift, eller i tale !
Kinesere bruger samme fremgangsmåde i deres talsystem medmindre, at der er tale om nul - idet, der ellers ikke skrives nuller i et flercifret tal.
Ettallet bruges heller ikke meget i flercifrede tal, man skriver IKKE 一百 (Et hundrede for 100), men derimod KUN 百 (Hundrede for 100), ettallet er underforstået. 1001 skrives 千一 (Tusind og et), altså intet foranstillet ettal, kun den efterstillede ener og ingen nuller.

Regneregler for dechifrering af Kinesiske tal til arabiske

1. Hvis et større tal står foran et mindre, lægges de sammen. 十二 = 10 + 2 = 12
2. Hvis et mindre tal står foran et større, ganges de sammen. 二十 = 2 x 10 = 20
3. Ved udregning begyndes der forfra i rækken af cifre, sålænge regel 1. opfyldes, lægges der sammen, men hvis regel 2. bliver opfyldt, ved at det nye tal (i rækken) er større end det foreløbige resultat, så skal det foreløbige resultat ganges med det nye tal, hvorefter der fortsættes indtil alle cifre er regnet sammen.
Se eksemplet: 千二百万 = 12.000.000, længere nede på siden.
Det modsatte, at konstruere kinesiske tal udfra arabiske er noget mere kompliceret, så det vil jeg ikkke beflitte mig med, men vil henvise til eksemplerne herunder :-)
Se også dette link: for flere tal-skrifttegn.

Eksempler

二百 = 200 ( 二 = 2 og 百 = 100 ) ToHundrede.

二百三十五 = 235
Dvs.: 二 = 2 og 百 = 100 og 三 = 3 og 十 = 10 og 五 = 5,
altså 2 x 100 + 3 x 10 + 5 = ToHundrede treti fem, idet der ganges før der lægges sammen.

三千 = 3000 ( 三 = 3 og 千 = 1000 ) Tre tusinde, bemærk hverken hundreder, tiere eller enere skrives.

四千三十五 = 4035, 4tusinde + 3ti + 5(ener), bemærk ingen hundreder.

四千二百五 = 4205, 4tusinde + 2hundrede + 5(ener), bemærk ingen tiere.

四千十 = 4010, 4tusinde + 10, bemærk ingen hundreder og ingen enere.

万九 = 10009 ( 万 = 10.000 og 九 = 9 ), Titusinde + ni(ener).

百万 = 1.000.000 ( 百 = 100 og 万 = 10.000 ), bemærk, hvis et mindre tal står foran et større, skal de ganges. 100 x 10.000 = 1.000.000 !

千万 = 10.000.000 ( 千 = 1000 og 万 = 10.000 ), mindre tal foran større, igen ganges der. I Danmark taler vi om et "ottecifret" tal, Kineserne kan nøjes med to ( 二 ).

千二百万 = 12.000.000 ( 千 = 1000 og 二 = 2 og 百 = 100 og 万 = 10.000 ), Lidt mere kompliceret: Først et stort tal foran et mindre, som er foran et større, afsluttet af et der er større end hele den foreløbige sammenregning. Man starter med første led: (1000 + (2 x 100)) x 10.000, dvs. man regner paranteserne ud først (1000 + 200 = 1200) og ganger med 10.000, facit: 12 millioner.

兆 = 1.000.000.000.000, Jeps - der findes et tal for 1 billion, i USA kaldes det: One trillion, de er skøre de Romere.

Million = 1.000.000 in US, = 1.000.000 i DK, 10^6 = (10^6)^1
Billion = 1.000.000.000 in US, = 1.000.000.000.000 i DK, 10^12 = (10^6)^2 Hvor Bi=2
Trillion = 1.000.000.000.000 in US, = 1.000.000.000.000.000.000 i DK, 10^18 = (10^6)^3 Hvor Tri=3

Lets be careful out there !!!

Thanks to


w3schools.com
JavaScript Kilde: www.w3schools.com with Thanks.